град Пещера

град Пещера

Пещера

Едно малко кътче от земният рай наречен България е община Пещера, простираща се от изток на запад в полите на Родопите на надморска височина от 450 до 1350 метра. В този загадъчен край безспорно ви очакват загадъчни преживявания. Общината граничи на север и северозапад с община Пазарджик, на запад – с община Ракитово, на юг и югозапад – с община Батак, на изток – с община Брацигово. Разстоянието до София е 140 км, а до Пловдив – 45 км.

На територията й уникално са се съчетали климат, природните феномени, географското разположение, животинските видове, историческото наследство и природните забележителности.

Условията и климата на община Пещера са изключително благоприятни за климатолечение, възстановяване, зимни спортове, екотуризъм, лов и риболов, спелеология.


град Пещера

 

Пещера е град в Южна България. Той се намира в Област Пазарджик и е в близост до градовете Батак и Брацигово. Град Пещера е селище с твърде стара и интересна история. Откритите находки дават основание на изследователите да заключат, че през бронзовата епоха пещерите Снежанка и Юбилейна са били обитаеми. В продължение на хилядолетия този край е обитаван от тракийското племе беси, изпитало влиянието на римляни и византийци.

Няколко са предположенията за името на град Пещера, но надделява това от пещерите в околностите. Най-ранният писмен документ за съществуването на селището под името "Пещера" е от 1479 година.

ОБЩИНА ПЕЩЕРА


КРЕПОСТ ПЕРИСТЕРА

Този сайт е неофициален информационен сайт, направен със цел развитие на обекта и туризма в района.
Сайтът не е свързан с местните власти и община.

Изработка и поддръжка ФиУеб ЕООД